Тази тема е посветена на една сравнително нова дисциплина – социология на конфликта. В нея читателят ще забележи известна непоследователност и причината за това е фактът, че социологията на конфликта е все още млада наука. Независимо от това ние мислим, че тази наука може да бъде полезна, тъй като тя създава представа за това как социологията може да се използва за изследване на конфликта и за неговото ефективно управление. В тази глава ще се използват материали от различни автори, но в основата си тя се базира на изследванията на Луис Крисбърг – един от най-известните учени във въпросната сфера.

Когато говорим за конфликт, ние използваме ред понятия с определено съдържание. В тази част ще се запознаем с някои от тях и ще се опитаме да ги определим, което ще ни позволи да анализираме конфликта по по-полезен и структуриран начин.

Конфликтът е неразделна част от отношенията между хора, групи и държави. И хората, и групите, и държавите са продукт на различни култура, исторически опит и контекст. Те имат различни ценности и възприятия. Пред тях стоят различни предизвикателства, имат различни цели и очаквания. За да ги постигнат, те влизат в отношения на сътрудничество, но понякога и на конкуренция. Тези два процеса винаги протичат паралелно.

A Faculty Project Course - Best Professors Teaching the World

Successful entrepreneurs understand that entrepreneurship is a process that can be learned and improved upon with experience.  This Entrepreneurship course provides a series of lectures that can guide an aspiring entrepreneur through the steps that will greatly increase their chances for successfully turning their idea into a successful business.  The Entrepreneurship Course is designed to be viewed as an overview for those who want to learn what entrepreneurship is really all about.  Or, this course can can be used as a step by step manual to walk an entrepreneur through the process of launching a venture.  Therefore it can be viewed over a few hours, or it can be staggered over time.  So whether you are thinking about becoming an entrepreneur, or you are actively trying to launch a new business, this Entrepreneurship course will offer you important information that will bring you a better chance of success.Take this ultimate Entrepreneurship Course now and learn how to become a successful entrepreneur.

Conflict management is the first module under the knowledge area of "Personal initiatives”