С този курс проверявам как се работи с тази платформа , както и за какжо може да се използва.А и през това време можете да слушате музика.