Това е тест на платформата NETT. Тестовият курс ще съдържа само базова информация и ще покрива само основните изисквания за осъществяване на този курса.