Курс ще обхване какво представлява общата структура на сайт, как максимално да използваме мястото за съдържание, похвати и насоки за построяването на сайт.
  • Вместо "Contributor" да се показва: Peter Spasov